Architektura

Klasztor
Typ:
zamieszkanie zbiorowe
Lokalizacja:
k.Konina
Powierzchnia:
13000m2
Kubatura:
42000m3
Mój zakres:
- koncepcja (wstępna z Grzegorzem Serafinem)
- projekt budowlano-wykonawczy we współpracy z AiG Konin
- nadzory autorskie
- wnętrza
Opis:

Inwestycja zrealizowana w 2006