Architektura

Rozbudowa kościoła w Warszawie
Typ:
użyteczność publiczna
Lokalizacja:
Warszawa
Powierzchnia:
500m2
Kubatura:
2500m3
Mój zakres:
- koncepcja (na podstawie wytycznych konserwatorskich)
- organizacja własnego wielobranżowego zespółu projektowego
- zarządzanie zespołami projektantów wszystkich branż
- projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej
- koordynacja
- formalnoprawne przygotowanie inwestycji
Opis:

Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń związanych z zabytkowym kościołem w Warszawie na podstawie wytycznych konserwatorskich. Projekt skomplikowany z powodu dużego programu funkcjonalnego na niewielkiej powierzchni działki przy dużej ilości kolizji z istniejącymi sieciami. Projekt niezrealizowany z powodu nieodpowiedniego dopasowania prawnego wytycznych konserwatorskich z zapisami MPZP.