Architektura

Hotel Mechowo
Typ:
zamieszkanie zbiorowe
Lokalizacja:
Poznań
Powierzchnia:
5100m2
Mój zakres:
koncepcja
Opis:

Hotel wraz z zespołem sal konferencyjnych i zapleczem rekreacyjnym SPA. Koncepcja uwzględnia wykorzystanie istniejących historycznych zabudowań starego młyna. Przewidziano miejsca noclegowe dla 100 osób (50 pokoi).